Karbeel Brug

Project: Heerlijck Ondernemen

Het Karbeel krijgt een visuele update zodat de twee kanten beter op elkaar zijn afgestemd een een geheel vormen. Tevens nodigt het straatje na de update uit om doorheen te lopen.

het Karbeel wordt omgevormd tot ondernemersunits.
Zie voor meer info: www.heerlijckondernemen.nl